Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

«Սէբն Տրանս» ՍՊԸ-ի սնանկության գործով պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակ

17.04.2019

Տիպ` Պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակի մասին հայտարարություն
Հայտատու` Սնանկության գործերով կառավարիչ` Հարություն Գևորգյան
«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդված

ՀՀ Պարտատերերի անվանումը Պահանջների չափը Պահանջների խումբը ըստ առաջնահերթության
1. ՀՀ ՊԵԿ /պետ.տուրք/ 500 000 ՀՀ դրամ Չապահովված /դ/ հերթ
2. ՀՀ ՊԵԿ 5 007 721 ՀՀ դրամ Չապահովված /Է/ հերթ
Հայտնվում է այն մասին, որ հիմք ընդունելով «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 7-րդ կետի պահանջները, պարտապանը կամ պարտատերերը կարող են պահանջների նախնական ցուցակի դեմ 7-օրյա ժամկետում առարկություններ ներկայացնել ՀՀ սնանկության դատարան /հասցե` ք.Երևան, Օտյան 53/2/:

Հասցե` ք. երևան, Արցախի 8/2, բն.25

Հեռ..` +374 94 419915

Էլ. փոստ`