Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Թիվ ԵԿԴ/0047/04/17 սնանկության գործով պարտապան <<Սմարթ Քոնսթրաքշն>> ՍՊ ընկերության պարտատիրոջ պահանջը

15.05.2019

Տիպ` Պարտատերերի նոր պահանջների կամ պահանջների փոփոխությունների մասին
Հայտատու` <<Սմարթ Քոնսթրաքշն>> ՍՊԸ-ի սնանկության գործով կառավարիչ Գարիկ Մկրտչյան
«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդված

Ի գիտություն <<Սմարթ Քոնսթրաքշն>> ՍՊ ընկերության բոլոր պարտատերերին՝

<<Սնանկության մասին>> ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 9-րդ կետի համաձայն՝ հրապարակվում է թիվ ԵԿԴ/0047/04/17 սնանկության գործով պարտապան <<Սմարթ Քոնսթրաքշն>> ՍՊ ընկերության պարտատիրոջ պահանջը՝

Հ/Հ Պարտատիրոջ անվանումը Պահանջի չափը Պահանջների բավարարման հերթականությունը՝
ըստ <<Սնանկության մասին>> ՀՀ օրենքի 82-րդ հոդվածի

1 <<ԱՋՕ>> ՍՊԸ 7.582.782 ՀՀ դրամ չապահովված-Ը/ հերթ

Տեղեկացվում է, որ <<Սնանկության մասին>> ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 9-րդ կետի 2-րդ մասի համաձայն՝ եթե պահանջի փոփոխության պատճենն ստանալուց կամ իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին տվյալներ հրապարակող մամուլում տեղեկատվություն հրապարակելուց հետո` 7 օրվա ընթացքում, կառավարիչը, պարտապանը, պարտատերերը պահանջի, պահանջի փոփոխության դեմ գրավոր առարկություն չեն ներկայացնում դատարան, ապա կառավարիչը պահանջը կամ պահանջի փոփոխությունը գրանցում է պահանջների գրանցամատյանում` սույն օրենքի 85-րդ հոդվածին համապատասխան:

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք.Գյումրի, Գ.Նժդեհի 8/29

Հեռ..` +374 94 700073

Էլ. փոստ`