Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

«Ծաղկաձոր ՇՎՎ» ՓԲԸ-ի աճուրդի կազմակերպման և անցկացման մասին

16.05.2019

Տիպ` Աճուրդների մասին հրապարակային ծանուցումներ
Հայտատու` Սնանկության գործով կառավարիչ՝ Գևորգ Ավագյան
«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 76-րդ հոդված

14.05.2019թ. հայտարարված «Ծաղկաձոր ՇՎՎ» ՓԲԸ-ի աճուրդը չի կայացել հայտեր չլինելու պատճառով:
03.06.2019թ. ժամը 14:00-ին «Ծաղկաձոր ՇՎՎ» ՓԲԸ-ի սնանկության գործով կառավարիչ Գ.Ավագյանի կողմից ք.Երևան, Արշակունյաց պողոտա 5, 311 սենյակ հասցեում կանցկացվի «Ծաղկաձոր ՇՎՎ» ՓԲԸ-ին ¦Արդշինբանկ§ ՓԲԸ-ում գրավադրված, ինչպես նաև սեփականության իրավունքով պատկանող գույքերի աճուրդը թվով 11 առանձին-առանձին լոտերով:
Աճուրդի ներկայացվող գույքերի արժեքները նվազեցված չեն նախորդ աճուրդի մեկնարկային գներից և համապատասխանաբար կազմում են.
Լոտ 1. ՀՀ Կոտայքի մարզ, Հրազդան քաղաք, Շահումյան փող., 225 արտադրական բազա, 1438.6 /քմ/, կադաստրային ծածկագիրը` 07-001-0795-0020-001-000, պահակակետ 9.8 /քմ/, կադաստրային ծածկագիրը` 07-001-0795-0020-002, ավտոտնակ 95 /քմ/, կադաստրային ծածկագիրը` 07-001-0795-0020-004, ավտոտնակ 90/քմ/, կադաստրային ծածկագիրը` 07-001-0795-0020-005, ավտոտնակ 60/քմ/, կադաստրային ծածկագիրը` 07-001-0795-0020-006, ավտոտնակ 60/քմ/, կադաստրային ծածկագիրը` 07-001-0795-0020-007, ավտոտնակ 60/քմ/, կադաստրային ծածկագիրը` 07-001-0795-0020-008, ավտոտնակ 60/քմ/, կադաստրային ծածկագիրը` 07-001-0795-0020-009, ավտոտնակ 60/քմ/, կադաստրային ծածկագիրը` 07-001-0795-0020-010 և հողամաս 1.3 /հա/, կադաստրային ծածկագիրը` 07-001-0795-0020, սեփականության վկայական` 27-122012-07-0587-10.854.850, շինությունների համար նախատեսված հողատարածքի կադաստրային արժեքը վճարված չէ – 3.795.700 ՀՀ դրամ:
Լոտ 3. Ավտոմեքենա «Երազ 762», 1989թ. արտադրության, 971 ՍԼ 42 պետ. համարանիշի-16.900 ՀՀ դրամ:
Լոտ 5. Էքսկավատոր, մակնիշը ԷՕ 3322 Դ, 7221 ՏԼ պետ. համարանիշի, ամրաշրջանակ 3820, 1984թ. արտադրության, գույնը` կարմիր, շարժիչը` 997- 429.200 ՀՀ դրամ:
Լոտ 6. Փայտամշակման հաստոց «ԶՍԻ»-անսարք- 2.800 ՀՀ դրամ,
Լոտ 7. Փայտամշակման հաստոց «ԱՎ-4-14», ֆուգան, սարքին-102.000 ՀՀ դրամ,
Լոտ 8. Փայտամշակման հաստոց, սրող-սարքին-4.100 ՀՀ դրամ,
Լոտ 9. Փայտամշակման հաստոց «ՍՎՈ-9-2», շարժիչները բացակայում են –անսարք- 6.600 ՀՀ դրամ
Լոտ 10. Մետաղամշակման հաստոց խառատ XII-ՍԼ-082-0507-սարքին-280.000 ՀՀ դրամ,
Լոտ 11. Մետաղամշակման հաստոց խառատ. 16Բ16Պ-խողավակակռիչ-անսարք- 6.600 ՀՀ դրամ,
Լոտ 12. Մետաղամշակման հաստոց գայլիկոն. 2Ա-25Լ-սարքին-150.300 ՀՀ դրամ,
Լոտ 13. Մետաղամշակման հաստոց ֆրեզեր. 6Ա-7.3 Պ-սարքին-227.800 ՀՀ դրամ:
Գնորդը կատարելու է գույքի ձևակերպման և գրանցման հետ կապված ծախսերը:
Աճուրդին մասնակցելու համար պետք է ներկայացվեն՝
ֆիզիկական անձի դեպքում` անձնագրի պատճեն, իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի դեպքում` նրանց պետական գրանցումը հաստատող փաստաթղթերի պատճեները:
Աճուրդի մասնակցության վճարի և նախավճարի վճարումը հավաստող փաստաթղթերը, որոնք պետք է կազմեն համապատասխանաբար լոտի մեկնարկային գնի 1 և 5 տոկոսները, պետք է վճարվեն «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ-ի Չարենցավանի մասնաճյուղում բացված թիվ 16028024606900 սնանկության հատուկ հաշվին, աճուրդի անցկացման օրվան նախորդող 5 օրվա ընթացքում՝ ընդհուպ մինչև աճուրդին նախորդող օրը ժամը 16:00 և ներկայացվեն ՀՀ Սնանկության դատարան /ք. Երևան, Օտյան 53/2/:
Աճուրդում հաղթող է համարվում առավել գին առաջարկող մասնակիցը:
Մանրամասներին ծանոթանալու համար դիմել սնանկության գործով կառավարիչ Գ.Ավագյանին (հեռ. (091) 40-19-22):

Հասցե` ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք. Չարենցավան, 3-րդ թաղ., 19շ,, 19 բն.

Հեռ..` +374 91 401922

Էլ. փոստ`