Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում Սիրվարդ Ճիճիլյանի գույքը / ոսկյա զարդեր / հրապարակային սակարկությունով վաճառելու մասին

13.01.2021

Տիպ` Աճուրդների մասին հրապարակային ծանուցումներ
Հայտատու` Սնանկության գործով կառավարիչ Սաղաթել Ալեքսանյան
«Սնանկությանմասին» ՀՀօրենքի 76-րդհոդված

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ աճուրդ-վաճառքիկազմակերպմանևանցկացման 2021 թվականիփետրվարի 03-ին ժամը 11:00-ինՍիրվարդ Ճիճիլյանի սնանկության գործով կառավարիչ`Ս Ալեքսանյանի կողմից ք. Վանաձոր Վարդանանց 17 հասցեում կանցկացվիՍիրվարդ Ճիճիլյանին սեփականության իրավունքով պատկանող եւ<<Արդշինբանկ >>ՓԲԸ –ում գրավադրված գույքերի / ոսկյա զարդերի / աճուրդ-վաճառքն ` 5 (հինգ ) առանձին լոտերով Լոտ1- Մեկնարկային գին-9000( ինըհազար )ՀՀ դրամ: Գընվելու վայրը <<Արդշինբանկ >>ՓԲԸ -ում ոսկյա խաչ 0.34գր 585 հարգի Լոտ 2- Մեկնարկային գին-28000 (քսանութ հազար )ՀՀ դրամ: Գընվելու վայրը <<Արդշինբանկ >>ՓԲԸ -ում ոսկյա կախազարդ – 1.46գր 583 հարգի Լոտ 3- Մեկնարկային գին-84000 (ութսուն չորս հազար )ՀՀ դրամ: Գընվելու վայրը <<Արդշինբանկ >>ՓԲԸ -ում ոսկյա ամուսնական մատանի – 4.54գր 583 հարգի Լոտ 4- Մեկնարկային գին - 54000(հիսուն չորս հազար )ՀՀ դրամ: Գընվելու վայրը <<Արդշինբանկ >>ՓԲԸ -ում ոսկյա մատանի / օվալաձեւ սաթ քարով/ – 3.17գր 583 հարգի Լոտ 5- Մեկնարկային գին-267000 (երկու հարույր վաթսուն յոթ հազար )ՀՀ դրամ: Գընվելու վայրը <<Արդշինբանկ >>ՓԲԸ -ում ոսկյա ժամացույց – 14.8գր 583 հարգի Աճուրդին մասնակցելու համար պետք է ներկայացվեն. ֆիզիկական անձի դեպքում՝ անձնագրի պատճենը, իրավաբանական անձանց և Անհատ Ձեռնարկատերերի դեպքում՝ դրանց պետական գրանցումը հաստատող փաստաթղթերի պատճեները, ինչպես նաև, աճուրդին մասնակցության վճարը և նախավճարը (լոտի մեկնարկային գնի համապատասխանաբար 1 և 5 %-ը): Աճուրդին մասնակցության վճարը և նախավճարը պետք է վճարվեն կանխիկ կամ փոխանցումով`ԱՁ Ս. Ալեքսանյանի սնանկության գործերով հաշվիհամարին <<Արարատ բանկ >>ԲԲԸ 1510040269450100մինչև աճուրդին նախորդող օրվա ժ.16.00-ը: Աճուրդին մասնակցել ցանկացողները աճուրդի անցկացման օրվան նախորդող 5 օրվա ընթացքում՝ ընդհուպ մինչև աճուրդին նախորդող օրվա ժ.16.00-ը կարող են հայտ ներկայացնել ՀՀ իրավասության դատարան՝ ք. Երուն Օթյան53/2հասցեում: Աճուրդում հաղթող մասնակից է համարվում աճուրդում առավել բարձր գին առաջարկած մասնակիցը: Աճուրդում հաղթողը պետք է կատարի այդ գրանցման, ինչպես նաև, առուվաճառքի պայմանագրի կնքման և դրանից ծագող իրավունքների գրանցման համար անհրաժեշտ բոլոր ծախսերը: Լոտն ուսումնասիրելու և աճուրդի կանոնակարգին ծանոթանալ ցանկացողները աճուրդին նախորդող 5 աշխատանքային օրերի ընթացքում ժ.9.00- 16.00-ը կարող են դիմել սնանկության գործով կառավարիչին՝ ք. Վանաձոր, Վարդանանց 17, հեռ. 077677757: Սնանկությանգործովկառավարիչ՝Ս.Ալեքսանյան

Հասցե` ՀՀ Լոռու մարզ,ք.Վանաձոր Ներսիսյան 13/3

Հեռ..` +374 77677757