Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում <<Արմբիզնես>>ԱՊԸ-ին սնանկ ճանաչելու և սնանկության գործով կառավարիչ նշանակելու մասին

14.01.2022

Տիպ` Սնանկության մասին հայտարարություններ
Հայտատու` Մուրադ Պետրոսյան
«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդված

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ Սնանկության դատարանի 13.12.2021 թ.-ի ՍՆԴ /2745/04/21 վճռով <<Արմբիզնես>>ՍՊԸ-ը (ՀՎՀՀ 00141214, գրանցման համար՝ 271.110.849331, հասցե ք.Երևան,Դավիթաշեն 2 թղմ. շ. 40 23) ճանաչվել է սնանկ: ՀՀ Սնանկության դատարանի 20.12.2021թ.-ի որոշմամբ <<Արմբիզնես>> ՍՊԸ-ի սնանկության գործով կառավարիչ է նշանակվել Մ.Պետրոսյանը: Պարտատերերը իրենց պահանջները կարող են ներկայացնել ՀՀ Սնանկության դատարան ք.Երևան, Օտյան 53/2 «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածով սահմանված կարգով`սույն հայտարարութ0յունից հետո մեկամսյա ժամկետում:

Հասցե` ք.Երևան,Շիրազի 50/10

Հեռ..` 94452022

Էլ. փոստ`