Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Կարեն Բորիկի Սահակյանի պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակի մասին

02.02.2022

Տիպ` Պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակի մասին հայտարարություն
Հայտատու` Կարեն Բորիկի Սահակյանի սնանկության գործով կառավարիչ Արմեն Անտոնյան
<<Սնանկության մասին>> ՀՀ օևենքի 46-րդ հոդված

Հայտարարություն
Ղեկավարվելով ‹‹Սնանկության մասին ›› ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանջով հրապարակվում է ՀՀ սնանկության դատարանի 09.12.2021թ. թիվ ՍՆԴ/2947/04/21 վճռով սնանկ ճանաչված Կարեն Բորիկի Սահակյանի պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակը.
1. ‹‹Ինեկոբանկ›› ՓԲԸ– 33․476․008․90 ՀՀ դրամ ‹‹Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 82-րդ հոդվածի 1-ին մասի ‹‹է››հերթ ,
2. ‹‹Արդշինբանկ›› ՓԲԸ– 599,496․70 ՀՀ դրամ ‹‹Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 82-րդ հոդվածի 1-ին մասի ‹‹է››հերթ ,
3. ‹‹ԱյԴի Բանկ›› ՓԲԸ– 15․515․80 ԱՄՆ դոլար և 56․300 ՀՀ դրամ ‹‹Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 82-րդ հոդվածի 1-ին մասի ‹‹է››հերթ :

Նախնական ցուցակի դեմ առարկությունները գրավոր ներկայացվում են ՀՀ սնանկության դատարան /հասցեն`ք.Երևան, Օտյան 53/2/, հրապարակումից հետո 7 օրյա ժամկետում:
Սնանկության գործով կառավարիչ ՝ Ա. ԱՆՏՈՆՅԱՆ հեռ.099691002

Հասցե` ք․Երևան,Արշակունյաց պող․ 5/401

Հեռ..` +37499691002

Էլ. փոստ`