Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

¦Հրազդանի Դվին-Գործարան§ ԲԲԸ-ի գույքի աճուրդի կազմակերպման և անցկացման մասին

03.02.2022

Տիպ` Աճուրդների մասին հրապարակային ծանուցումներ
Հայտատու` սնանկության գործով կառավարիչ Գևորգ Ավագյան
«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 76-րդ հոդված

03.02.2022թ-ին հայտարարված ¦Հրազդանի Դվին-Գործարան§ ԲԲԸ-ի /գործ թիվ ԿԴ/0020/04/17/աճուրդը չի կայացել, հայտեր չլինելու պառճառով:
24.02.2022թ. ժամը 12:00-ին ¦Հրազդանի Դվին-Գործարան§ ԲԲԸ-ի սնանկության գործով կառավարիչ Գ.Ավագյանի կողմից ք.Երևան, Արշակունյաց պողոտա 5, 311 սենյակ հասցեում կանցկացվի ¦Հրազդանի Դվին-Գործարան§ ԲԲԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի աճուրդը:
Աճուրդի ներկայացվող գույքի արժեքը 10 տոկոսով նվազեցված է նախորդ աճուրդի մելնարկային գնից և համապատասխանաբար կազմում է.
Լոտ 1. ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք.Հրազդան Երևանյան խճ. 141, հասցեում գտնվող արտադրական գործարան, 6207,3 /քմ/ մակերեսով, որից 882.2/քմ/՝ պահեստ, 95.55 /քմ/ ա/տ, 60.7 /քմ/ օժանդակ շինություն, 1434 /քմ/ օժանդակ շինություն և 2.61 /հա/ մակերեսով արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողամաս, սեփականության վկայական թիվ 2144952, հանդիսանում է ¦Հրազդանի Դվին-Գործարան§ ԲԲԸ–ի սեփականությունը /հողի կադաստրային արժեքը վճարված չէ/ - մեկնարկային արժեքը կազմում է 200.460.420 ՀՀ դրամ:
Աճուրդում հաղթող է համարվում առավել գին առաջարկող մասնակիցը:
Աճուրդին մասնակցելու համար պետք է ներկայացվեն՝
ֆիզիկական անձի դեպքում` անձնագրի պատճեն, իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի դեպքում` նրանց պետական գրանցումը հաստատող փաստաթղթերի պատճեները:
Աճուրդի մասնակցության վճարի և նախավճարի վճարումը հավաստող փաստաթղթերը, որոնք պետք է կազմեն համապատասխանաբար լոտի մեկնարկային գնի 1 և 5 տոկոսները, պետք է վճարվեն «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ-ի Չարենցավանի մասնաճյուղում բացված թիվ 16028027192713 սնանկության հատուկ հաշվին, աճուրդի անցկացման օրվան նախորդող 5 օրվա ընթացքում՝ ընդհուպ մինչև աճուրդին նախորդող օրը ժամը 16:00 և ներկայացվի ՀՀ սնանկության դատարան /հասցե՝ ք. Երևան, Օտյան 53/2/:
Լոտը կարելի է ուսումնասիրել սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից աշխատանքային օրերին և ժամերին՝ նախապես պայմանավորվելով կառավարիչի հետ: Մանրամասներին ծանոթանալու համար դիմել սնանկության գործով կառավարիչ Գևորգ Ավագյանին (հեռ. (091) 40-19-22):

Հասցե` ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Չարենցավան, 3-րդ թաղ., 19-րդ շենք, 19-րդ բն.

Հեռ..` 091401922

Էլ. փոստ`