Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

<<Չարենցավանի մանկական աշխարհ>> ՍՊԸ-ի պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակի մասին

28.02.2022

Տիպ` Պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակի մասին հայտարարություն
Հայտատու` <<Չարենցավանի մանկական աշխարհ>> ՍՊԸ-ի սնանկության գործով կառավարիչ Զավեն Վարդանյան
<<Սնանկության մասին>> ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդված

Ղեկավարվելով <<Սնանկության մասին>> ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանջով հրապարակվում է ՀՀ սնանկության դատարանի 16.12.2021թ. /Գործ ԿԴ1/0081/04/17/ վճռով սնանկ ճանաչված <<Չարենցավանի մանկական աշխարհ>> ՍՊԸ-ի պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակը՝

Հ/Հ Պարտատերերի անվանումը Պահանջի չափը և հերթը ըստ <<Սնանկության մասին>> ՀՀ օրենքի 43 և 82 հոդվածի
1. ՀՀ ՊԵԿ-1.206,918 ՀՀ դրամ-Չապահովված պահանջ Է/հերթ
2. ՀՀ ՊԵԿ/պետ. տուրք/- 500.000 ՀՀ դրամ-Չապահովված պահանջ Դ/ հերթ

Նախնական ցուցակի դեմ առարկությունները գրավոր ներկայացվում են ՀՀ սնանկության դատարան հրապարակումից հետո
7 օրյա ժամկետում: պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակը՝

Հասցե` ք.Երևան, Նոր Արեշ 28փ. 23 տ.

Հեռ..` +374 44666663

Էլ. փոստ`