Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Էմմա Սամվելի Մուսինյանի պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակի մասին

22.09.2022

Տիպ` Պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակի մասին հայտարարություն
Հայտատու` Սնանկության գործով կառավարիչ՝ Բաբկեն Եկմալյան
«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդված

Ղեկավարվելով «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 6-րդ կետով, հրապարակվում է Էմմա Սամվելի Մուսինյանի պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակը` ըստ «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 85-րդ հոդվածի պահանջների բավարարման հերթականության համապատասխան:
N Պարտատերերի անվանումը Պահանջի չափը Պահանջների խումբը` ըստ առաջնահերթության
1. «Արդշինբանկ» ՓԲԸ 1.190.110,30 ՀՀ դրամ Է/հերթ/չապահովված պահանջ,
2. «Արդշինբանկ» ՓԲԸ 234.095,80 ՀՀ դրամ ապահովված պահանջ։
Սույն պահանջի կամ դրա առաջնահերթության վերաբերյալ գրավոր առարկությունները յոթ օրվա ընթացքում պետք է ներկայացվեն ՀՀ Սնանկության դատարան /ք. Երևան, Օտյան 53/2/:

Հասցե` ՀՀ,ք. Երևան, Բաշինջաղյան 184շ., 17 բն.

Հեռ..` +37477691699

Էլ. փոստ`