Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում Մրցույթ «ՀՀ Արարատի մարզի Նոր կյանքի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

08.09.2021

Տիպ` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գործադիր մարմնի ղեկավարների թափուր պաշտոններ
Հայտատու` «ՀՀ Արարատի մարզի Նոր կյանքի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կառավարման խորհուրդ
ՀՀ կառավարության 2010թ,-ի մարտի 4-ի N 319-Ն որոշում

Մրցույթի հայտարարություն
<<ՀՀ Արարատի մարզի Նոր կյանքի միջնակարգ դպրոց>> - ՊՈԱԿ-ում
Տնօրենի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար

ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի N 319-Ն որոշմամբ հաստատված՝ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման) կարգի 6-րդ և 7-րդ կետերի համաձայն՝ << ՀՀ Արարատի մարզի Նոր կյանքի միջնակարգ դպրոց>> - ՊՈԱԿ-ի
Կառավարման խորհուրդը հայտարարում է մրցույթ՝ հաստատության տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղ զբաղեցնելու համար:
1. Հաստատության տնօրենի պաշտոնի համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու պարտադիր պայմաններն են՝
1) ՀՀ քաղաքացիությունը.
2) ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքը (հավաստագիր):
2. Մրցույթին մասնակցելու համար հավակնորդը ներկայացնում է`
1) դիմում` հաստատության խորհրդի նախագահի անունով.
2) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը.
3) հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրի պատճենը.
4) տվյալ հաստատության զարգացման ծրագիրը թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով.
5) ինքնակենսագրություն:
Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:
Փաստաթղթերն ընդունվում են <<Արարատի մարզի Նոր Կյանքի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում
(ուսումնական հաստատության անվանումը)

2021 թվականի սեպտեմբերի 8 –ից մինչև սեպտեմբերի 29 -ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 900 –ից մինչև ժամը 1500 -ն, բացի հանգստյան (շաբաթ, կիրակի) և օրենքով սահմանված ոչ աշխատանքային` տոնական և հիշատակի օրերից:
Մրցույթը տեղի կունենա 2021 թվականի հոկտեմբերի 13-ին՝ ժամը 1500-ին,
<< ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Կյանքի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում,
Արարատի մարզ, գ. Նոր կյանք, Չարենցի 7:
________________________________________________________________________________
(ուսումնական հաստատության անվանումը և գտնվելու վայրը)

Տեղեկությունների համար դիմել՝ Գայանե Մաթևոսյան (հեռ-093 37 83 82, email- gaya-mat@mail.ru
(խորհրդի կողմից լիազորված անդամի հեռախոսահամարը և էլեկտրոնայինհասցեն)»:

Հասցե` Գ. Նոր Կյանք, Չարենցի 7

Հեռ..` 094008787

Էլ. փոստ`