Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում Մրցույթ՝ «ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Մալիշկայի Մ.Վ. Լոմոնոովի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-Ç տնօրենի թափուր պաշտոնÝ զբաղեցնելու համար

09.09.2021

Տիպ` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գործադիր մարմնի ղեկավարների թափուր պաշտոններ
Հայտատու` «ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Մալիշկայի Մ.Վ.Լոմոնոովի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-Ç Ï³é³í³ñÙ³Ý ËáñÑáõñ¹
ՀՀ կառավարության 2010թ. մարտի 4-ի N319-Ն որոշմամբ հաստատված <<Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության(նշանակման մասին)>> կարգի 6-րդ կետ

 <<ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Մալիշկայի Մ.Վ.Լոմոնոովի անվան միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի N 319-Ն որոշմամբ հաստատված՝ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման) կարգի 6-րդ և 7-րդ կետերի համաձայն՝ <<Մալիշկայի Մ.Վ.Լոմոնոսովի անվան միջնակարգ դպրոց>>ՊՈԱԿ-ի
Կառավարման խորհուրդը հայտարարում է մրցույթ՝ հաստատության տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղն զբաղեցնելու համար:
1.Հաստատության տնօրենի պաշտոնի համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու պարտադիր պայմաններն են՝
1) ՀՀ քաղաքացիությունը.
2) ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքը (հավաստագիր):
2. Մրցույթին մասնակցելու համար հավակնորդը ներկայացնում է`
1) դիմում` հաստատության խորհրդի նախագահի անունով.
2)Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը.
3) հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրի պատճենը.
4) տվյալ հաստատության զարգացման ծրագիրը թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով.
5) ինքնակենսագրություն:
Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:
Փաստաթղթերն ընդունվում են<<Մալիշկայի Մ.Վ.Լոմոնոսովի անվան միջնակարգ դպրոց>>ՊՈԱԿ-ում 2021թվականի սեպտեմբերի 9-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, ամենօր՝ ժամը 900 –ից մինչև ժամը 1700 -ը, բացի հանգստյան (շաբաթ, կիրակի) և օրենքով սահմանված ոչ աշխատանքային` տոնական և հիշատակի օրերից:
Մրցույթը տեղի կունենա 2021թվականի հոկտեմբերի 14-ին՝ ժամը 11.00-ին:

ՀՀ Վայոց ձորի մարզի «Մալիշկայի Մ.Վ.Լոմոնոսովի անվան միջնակարգ դպրոց»ՊՈԱԿ-ում, հասցեն՝ ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, Մալիշկա համայնք, 39 -փող. շենք- 19:
Տեղեկությունների համար դիմել հեռախոս՝ 093662899, էլփոստ՝ malishka2@schools.am:

 


 

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, Մալիշկա համայն 39 փող. շենք 19:

Հեռ..` Հայտատուի տվյալները <<ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Մալիշկայի Մ.Վ.Լոմոնոովի անվան միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ ֆիզիկական անձի անունը, ազգ

Էլ. փոստ`