Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում Մրցույթ «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Շատջրեք գյուղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

13.09.2021

Տիպ` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գործադիր մարմնի ղեկավարների թափուր պաշտոններ
Հայտատու` «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Շատջրեք գյուղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կառավարման խորհուրդ
յՀՀ Կառավարության 2010 թ. մարտի 4- ի 319-Ն որոշում

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Շատջրեք գյուղիմիջնակարգ դպրոց»ՊՈԱԿ տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղիմրցույթի համար
1<<ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Շատջրեք գյուղի միջնակարգ դպրոց>>ՊՈԱԿ տնօրենի թափուր տեղի համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու պարտադիր պայմաններն են՝
ա)Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը.
բ)ՙՙՙ ՙՀանրակրթության մասին,,օրենքի 12-րդ հոդվածի 17-րդ մասով
սահմանված հիմքերի բացակայությունը.
2.Մրցույթին մասնակցելու համար հավակնորդները ներկայացնում են՝
ա)Դիմում՝ հաստատության խորհրդի նախագահի անունով․
բ)ՀՀ քաղաքացու անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը՝
բնօրինակի հետ.
գ)Հաստատության ղեկավարման իրավունքի՝ հավաստագրի պատճենը՝
բնօրինակի հետ.
դ)Հաստատության զարգացման ծրագիրը ,որը հավակնորդը կարող է ներկայացնելմինչև փաստաթղթերի ընդունման ավարտը,այդ թվում էլեկտրոնային տարբերակով.
ե) Ինքնակենսագրություն.

3․Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացնել 2021թ.սեպտեմբերի 13-ից մինչև հոկտեմբերի 4-ը ներառյալ, ժամը 9:30-ից 17 :00-ն,բացի տոնական, շաբաթ և կիրակի օրերից «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Շատջրեքի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ խորհրդին:

Հասցեն՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Շատջրեք գյուղի միջնակարգ դպրոցի
շենք: Հեռ.093-10-99-48,094-76-51-90, էլ.փոստ՝shatjreq@shools.am

3.Մրցույթը տեղի կունենա 2021թվականի հոկտեմբերի 19-ին ,ժամը 13:00-ին « ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Շատջրեք գյուղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ում:

« ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Շատջրեքի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ խորհուրդ
Խորհրդի նախագահ՝ Զ.Գևորգյան

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ․ Շատջրեք

Հեռ..` 094870183

Էլ. փոստ`