Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում Մրցույթ <<ՀՀ Տավուշի մարզի Աղավնավանքի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ -ի տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

17.11.2021

Տիպ` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գործադիր մարմնի ղեկավարների թափուր պաշտոններ
Հայտատու` «ՀՀ Տավուշի մարզի Աղավնավանքի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կառավարման խորհուրդ
ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի N 319-Ն որոշում

Մրցույթի հայտարարություն
<<ՀՀ Տավուշի մարզի Աղավնավանքի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղն զբաղեցնելու համար

ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի N 319-Ն որոշմամբ հաստատված՝ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման) կարգի համաձայն՝ <<Աղավնավանքի միջնակարգ դպրոց >>, <<Խաչարձանի միջնակարգ դպրոց >> և <<Հովքի միջնակարգ դպրոց >> ՊՈԱԿ-ների միացյալ կառավարման խորհուրդը հայտարարում է մրցույթ՝ հաստատության տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղն զբաղեցնելու համար:
1. Հաստատության տնօրենի պաշտոնի համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու պարտադիր պայմաններն են՝
1) ՀՀ քաղաքացիությունը.
2) ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքը (հավաստագիր):
2. Մրցույթին մասնակցելու համար հավակնորդը ներկայացնում է`
1) դիմում` հաստատության խորհրդի նախագահի անունով.
2) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը.
3) հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրի պատճենը.
4) տվյալ հաստատության զարգացման ծրագիրը թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով.
5) ինքնակենսագրություն:
Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:
Փաստաթղթերն ընդունվում են << Աղավնավանքի միջնակարգ դպրոց >> ՊՈԱԿ-ում, 2021 թվականի նոյեմբերի 17-ից մինչև դեկտեմբերի 7-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10:00-ից մինչև ժամը՝ 15:00-ը, բացի հանգստյան (շաբաթ, կիրակի) և օրենքով սահմանված ոչ աշխատանքային` տոնական և հիշատակի օրերից:
Մրցույթը տեղի կունենա 2021 թվականի դեկտեմբերի 21-ին՝ ժամը 14:00-ին, << Աղավնավանքի միջնակարգ դպրոց >> ՊՈԱԿ-ում, (Տավուշի մարզ Դիլիջան համայնք գ. Աղավնավանք շենք 53):
Տեղեկությունների համար դիմել միացյալ կառավարման խորհրդի անդամներ՝ Լ.Խոսրովյանին հեռ. 077302401, էլ.փոստ. lida.xosrovyan.91@mail.ru և Մ.Սահակյանին, հեռ. 094774311, էլ.փոստ. marinesahakyan83@mail.ru :

Հասցե` Տավուշի մարզ Դիլիջան համայնք գ. Աղավնավանք

Հեռ..` 093956797

Էլ. փոստ`