Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Աղվանիի հիմնական դպրոցի տնօրենի մրցույթի հայտարարություն

08.04.2022

Տիպ` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գործադիր մարմնի ղեկավարների թափուր պաշտոններ
Հայտատու` Աղվանիի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
ՀՀ կառավարության 03.04.2010թ N 319-Ն որոշում

Մրցույթի հայտարարություն

ՀՀ Սյունիքի մարզի <<Աղվանիի հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ
ուսումնական հաստատության անվանումը

տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի N 319-Ն որոշմամբ հաստատված՝ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման) կարգի 6-րդ և 7-րդ կետերի համաձայն՝ «Աղվանիի հիմնական դպրոց», «Տանձավերի միջնակարգ դպրոց» և «Վերին Խոտանանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ների կոլեգիալ կառավարման մարմնի` միացյալ խորհուրդը հայտարարում է մրցույթ «Աղվանիի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղն զբաղեցնելու համար:
1. Հաստատության տնօրենի պաշտոնի համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու պարտադիր պայմաններն են՝
1) ՀՀ քաղաքացիությունը.
2) ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքը (հավաստագիր):
2. Մրցույթին մասնակցելու համար հավակնորդը ներկայացնում է`
1) դիմում` հաստատության խորհրդի նախագահի անունով.
2) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը.
3) հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրի պատճենը.
4) տվյալ հաստատության զարգացման ծրագիրը թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով.
5) ինքնակենսագրություն:
Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ՀՀ Սյունիքի մարզի «Աղվանիի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ում 2022 թվականի ապրիլի 7-ից մինչև ապրիլի 27-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 9:00-ից մինչև ժամը 15:30-ը, բացի հանգստյան (շաբաթ, կիրակի) և օրենքով սահմանված ոչ աշխատանքային` տոնական և հիշատակի օրերից:
Մրցույթը տեղի կունենա 2022 մայիսի 12-ին՝ ժամը 14:00-ին, ՀՀ Սյունիքի մարզի «Աղվանիի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ում, Հասցեն՝ Կապան համայնք գյուղ Աղվանի


Տեղեկությունների համար կարող ենք զանգահարել 098833960, 093644059 հեռախոսահամարներով

roma.zaqaryan.89@mail.ru

Հասցե` Կապան համայնք, գ. Աղվանի

Հեռ..` 098489091

Էլ. փոստ`