Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի գ. Սայաթ-Նովա մ/մ ՀՈԱԿ-ում մանկավարժի թափուր պաշտոնի համար մրցույթի հայտարարություն

06.05.2022

Տիպ` Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում թափուր պաշտոններ
Հայտատու` ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի համայնքապետարան
ՀՀ Նախադպրոցական կրթության մասին օրենք

ՄՐՑՈՒՅԹ ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ ՄՍՈՒՐ-ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶՈՒՄ


Մրցույթ ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Սայաթ-Նովա բնակավայրի մ/մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի մեթոդիստ՝ ուսումնական գծով տնօրենի տեղակալ թափուր պաշտոնի համար (0,5 դրույքաչափ): /մեկից ավելի թափուր տեղի համար կարող եք նշել մի քանի հաստիք, նույն հայտարարության մեջ /
Մրցույթին մասնակցելու համար անձը, տնօրենին կամ տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու աշխատակցին է ներկայացնում`
1) դիմում (Ձև 1),
2) կրթության մասին փաստաթուղթ (դիպլոմ),
3) անձը հաստատող փաստաթուղթ,
4) աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք կամ աշխատանքային գրքույկ (առկայության դեպքում),
5) ինքնակենսագրություն (Ձև 4),
6) մեկ լուսանկար` 3x4 չափի,
7) այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ,
8) Հայաստանի Հանրապետության արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկ կամ զինվորական կցագրման վկայական,
9) հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (դրանց առկայության դեպքում):
Փաստաթղթերի բնօրինակները համեմատվում են պատճենների հետ, բնօրինակները՝ վերադարձվում:
Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝
1.թեստավորում
2.հարցազրույց
Մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը ներկայացնել անձամբ՝ անձնագրով կամ անձը հաստատող փաստաթղթով:
Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր ժամը 09:00-17:00, բացի շաբաթ, կիրակի և տոնական օրերից:
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է՝ 03.06.2022թ. ներառյալ:
Մրցույթը տեղի կունենա 08.06.2022թ.-ին՝ ժամը 13:00-ին:
ՀՀ Արարատի մարզ Մասիս համայնք, Սայաթ-Նովա Չարենցի փ․ 28 շենք
Հեռ. 094084700Մասիսի համայնքապետարան

Հասցե` ՀՀ Արարատի մարզ, Մասիս համայնք գ. Սայաթ-Նովա Չարենցի փ․ 28 շենք

Հեռ..` 094 08 47 00

Էլ. փոստ`