Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Խաչփարի <<Ծիծեռնակ>> մ/մ ՀՈԱԿ-ում մանկավարժի թափուր պաշտոնի մրցույթ հայտարարելու մասին

13.05.2022

Տիպ` Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում թափուր պաշտոններ
Հայտատու` ՀՀ Արարատի մարզ, Մասիսի համայնքապետարան
ԿԳՄՍ նախարարի 17,02,2022թ. թիվ 08-Ն հրաման

Մրցույթ ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Խաչփարի <<Ծիծեռնակ>> մ/մ ՀՈԱԿ-ի մեթոդիստի թափուր պաշտոնի համար (0.25 դրույքաչափ)։
Մրցույթին մասնակցելու համար անձը տնօրենին կամ տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու աշխատակցին է ներկայացնում՝
1) դիմում (Ձև 1).
2) կրթության մասին փաստաթուղթ (դիպլոմ).
3) անձը հաստատող փաստաթուղթ.
4) աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք կամ աշխատանքային գրքույկ (առկայության դեպքում).
5) ինքնակենսագրություն (Ձև 4).
6) մեկ լուսանկար` 3x4 չափի.
7) այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ.
8) Հայաստանի Հանրապետության արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկ կամ զինվորական կցագրման վկայական.
9) հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (դրանց առկայության դեպքում):
Մրցույթը անցկացվում է երկու փուլով՝
1․ թեստավորում
2․ հարցազրույց
Մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը ներկայացնել անձամբ՝ անձը հաստաող փաստաթղթով։
Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր ժամը 09։00-17։00 բացի շաբաթ և կիրակի տոնական օրերից:
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 09.06.2022թ ներառյալ։
Մրցույթը տեղի կունենա 15.06.2022թ․-ին ժամը 11։00-ին:
Հ Արարատի մարզ Մասիս համայնք գ. Խաչփար 5-փ, 17
Հեռ․ 094 44 15 33
Մասիսի համայնքապետարան

Հասցե` ՀՀ Արարատի մարզ, գ. Խաչփար 5-րդ փ. 17

Հեռ..` +374 94441533

Էլ. փոստ`