Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Սարուխանի թիվ 2 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-իերաժշտության դաստիարակի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթ հայտարարելու մասին

20.06.2022

Տիպ` Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում թափուր պաշտոններ
Հայտատու` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի համայնքապետարան
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 2020թվականի մարտի 26-ի N20-Ն հրամանով հաստատված կարգի 10-րդ կետ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Սարուխանի թիվ 2 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-իերաժշտության դաստիարակի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար։
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 17․02․2022թ․ N 08-Ն հրամանի համաձայն հայտարարվում է մրցույթ։
Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման և հարցազրույցի կարգով։
Մրցույթին կարող են մասնակցել հաստատության տվյալ թափուր պաշտոնին Կրթության և գիտության նախարարի 2011թ ապրիլի 26-ի N 416-Ն հրամանով սահմանված տարիֆիկավորման պահանջերին համապատասխանող անձինք։ Նախադպրոցական ուսումանական հաստատության դաստիարակի որակավորման պահանջներին համապատասխան։
Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության երաժշտության դաստիարակի որակավորման պահանջները՝ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության երաժշտության դաստիարակը պետք է ունենա միջին մասնագիտական կամ բարձրագույն (բակալավր, դիպլոմավորված մասնագետ, մագիստրոս) մասնագիտական կրթություն համապատասխան որակավորմամբ։
Մրցույթին մասկակցելու համար պետք է ներկայացնել՝
1․ Դիմում (ձև 1)
2․ Կրթության մասին փաստաթուղթ(դիպլոմ)
3. Անձը հաստատող փաստաթուղթ
4․ Աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք կամ աշխատանքային գրքույկ (առկայության դեպքում)
5․Ինքնակենսագրություն (ձև 4)
6․ Մեկ լուսանկար 3x4 չափսի
7․Այլ պետությունների քաղաքացիները՝ ՀՀ աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ
8 ՀՀ արական սեռի ներկայացուցիչները՝ զինգրքույկ
9․ Հրատարակված հոդվածի ցանկ կամ գիտական կոչումը հաստատող փաստաթղթեր(դանց առկայության դեպքում)
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարության օրվանից մինչև հուլիսի 13-ը ներարյալ , ամեն օր 10։00-15։00, բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից։
Մրցույթը տեղի կունենա 2022թվականի հուլիսի 20-ին, ժամը 12։00-ին «Սարուխանի թիվ 2 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ(Սարուխան, Մովսես Խորենացի 32 )։
Տեկությունների համար զանգահարել 093236679 հեռախոսահամարով։
Փաստաթղթերը ներկայացնել «Սարուխանի թիվ 2 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ։

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ Գավառ համայնք Գր.Լուսավորչի 12

Հեռ..` +374 264 2 34 23

Էլ. փոստ`