Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

<<Նոր Հորիզոն>> Լուծարվող ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ի հրապարակվող հաշվետվություններ - Մարտ 2024թ

15.04.2024

Տիպ` Լուծարվող ֆինանսական կազմակերպությունների վերաբերյալ տեղեկություններ
Հայտատու` <<Նոր Հորիզոն>> Լուծարվող ՈՒՎԿ ՍՊԸ
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2 փետրվարի 2018 թվականի կանոնակարգ 20-ը հաստատելու մասին թիվ 11-Ն որոշման կետ 106

Հաշվետվություն լուծարվող ֆինանսական կազմակերպության պարտատերերի կողմից ներկայացված պահանջների բավարարման գործընթացի վերաբերյալ Ձև թիվ 17 և հաշվետվություն և լուծարվող ֆինանսական կազմակերպության դրամական միջոցների հոսքերի մասին Ձև թիվ 18 հաշվետվություն - Մարտ 2024թ
Հրապարակված հաշվետվությունները տես ստորև տեղադրված հղումով՝

http://www.norhorizon.am/Reports/mij.html

Հասցե` ք.Երևան,Կոմիտաս 54 , շին.150

Հեռ..` +37410 29 73 79

Վեբ կայք` www.norhorizon.am

Էլ. փոստ`