Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում 27.05.2021թ-ին <<Դրամատուն>> ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 02252375/ վերաբերյալ կայացված թիվ 1247/6Ա, <Գարանտ Ըքաունթ Քոնսալթինգ> ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 02222635/ վերաբերյալ կայացվծ թիվ 1246/6Ա, <Հակոբ-Տ> ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 02208636/ վերաբերյալ կայացված թիվ 1245/6Ա, <Հովեքս> ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 02262945/ վերաբերյալ կայացված թիվ 1244/6Ա, <Իէմ Տրանս> ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 02263527/ վերաբերյալ կայացված թիվ 1243/6Ա, <Նես Սերվիսիս> ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 02265221/ վերաբերյալ կայացված թիվ 1242/6Ա, <Կար Մար> ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 02263836/ վերաբերյալ կայացված թիվ 1241/6Ա, <Գրանտ> ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 02261367/ վերաբերյալ կայացված թիվ 1240/6Ա, <Վ․Մ․Կ․Ս․> ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 03531904/ վերաբերյալ կայացված թիվ 1239/6Ա, <Վան-Տեքս> ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 03316954/ վերաբերյալ կայացված թիվ 1238/6Ա, <Վահ-Էմ> ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 02267792/ վերաբերյալ կայացված թիվ 1237/6Ա, <Քյու 9> ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 02262953/ վերաբերյալ կայացված թիվ 1236/6Ա, <Անտանա> ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 00049443/ վերաբերյալ կայացված թիվ 1235/15Ա, Արսեն Ստեփանյան Ա/Ձ-ի /ՀՎՎ 43058653/ վերաբերյալ կայացված թիվ 1234/15Ա, <Էլոնա Մելիքյան> ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 03013507/ վերաբերյալ կայցված թիվ 1233/15Ա, Գրիշա Միրաքյան Ա/Ձ-ի /ՀՎՀՀ 42006783/ վերաբերյալ կայցված թիվ 1232/15Ա, Կարեն Եղիազարյանի /ՀՎՀՀ 43046594/ վերաբերյալ կայացված թիվ 1231/15Ա, Լենա Հովհաննիսյան Ա/Ձ-ի /ՀՎՀՀ 43027077/ վերաբերյալ կայացված թիվ 1230/15Ա, <Ման Եղբայրներ> ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 03313037/ կայացված թիվ 1229/15Ա, Պետրոս Մկրտչյան Ա/Ձ-ի /ՀՎՀՀ 43095416/ վերաբերյալ կայացված թիվ 1228/15Ա և <Սունռուն> ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 03537325/ վերաբերյալ կայցված թիվ 1227/15Ա դրոշմանիշային վճարի գծով պարտավորությունները գանձելու մասին որոշումները

02.06.2021

Տիպ` Հարկ վճարողներին էլեկտրոնային ծանուցումներ
Հայտատու` ՊԵԿ
ՀՀ հարկային օրենսգրքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 66-րդ կետ

27.05.2021թ-ին <<Դրամատուն>> ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 02252375/ վերաբերյալ կայացված թիվ 1247/6Ա, <Գարանտ Ըքաունթ Քոնսալթինգ> ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 02222635/ վերաբերյալ կայացվծ թիվ 1246/6Ա, <Հակոբ-Տ> ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 02208636/ վերաբերյալ կայացված թիվ 1245/6Ա, <Հովեքս> ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 02262945/ վերաբերյալ կայացված թիվ 1244/6Ա, <Իէմ Տրանս> ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 02263527/ վերաբերյալ կայացված թիվ 1243/6Ա, <Նես Սերվիսիս> ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 02265221/ վերաբերյալ կայացված թիվ 1242/6Ա, <Կար Մար> ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 02263836/ վերաբերյալ կայացված թիվ 1241/6Ա, <Գրանտ> ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 02261367/ վերաբերյալ կայացված թիվ 1240/6Ա, <Վ․Մ․Կ․Ս․> ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 03531904/ վերաբերյալ կայացված թիվ 1239/6Ա, <Վան-Տեքս> ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 03316954/ վերաբերյալ կայացված թիվ 1238/6Ա, <Վահ-Էմ> ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 02267792/ վերաբերյալ կայացված թիվ 1237/6Ա, <Քյու 9> ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 02262953/ վերաբերյալ կայացված թիվ 1236/6Ա, <Անտանա> ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 00049443/ վերաբերյալ կայացված թիվ 1235/15Ա, Արսեն Ստեփանյան Ա/Ձ-ի /ՀՎՎ 43058653/ վերաբերյալ կայացված թիվ 1234/15Ա, <Էլոնա Մելիքյան> ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 03013507/ վերաբերյալ կայցված թիվ 1233/15Ա, Գրիշա Միրաքյան Ա/Ձ-ի /ՀՎՀՀ 42006783/ վերաբերյալ կայցված թիվ 1232/15Ա, Կարեն Եղիազարյանի /ՀՎՀՀ 43046594/ վերաբերյալ կայացված թիվ 1231/15Ա, Լենա Հովհաննիսյան Ա/Ձ-ի /ՀՎՀՀ 43027077/ վերաբերյալ կայացված թիվ 1230/15Ա, <Ման Եղբայրներ> ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 03313037/ կայացված թիվ 1229/15Ա, Պետրոս Մկրտչյան Ա/Ձ-ի /ՀՎՀՀ 43095416/ վերաբերյալ կայացված թիվ 1228/15Ա և <Սունռուն> ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 03537325/ վերաբերյալ կայցված թիվ 1227/15Ա դրոշմանիշային վճարի գծով պարտավորությունները գանձելու մասին որոշումները

Հասցե` ք. Երևան Սասունցի Դավթի 87Ա

Հեռ..` 011-54-91-91/91-95/

Էլ. փոստ`