Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում 07.10.2021թ-ին <<Գագիկ Բարսեղյան և որդիներ>> ՍՊԸ- /ՀՎՀՀ 02235902/ վերաբերյալ կայացված թիվ 2813/6-Ա, «Ինդտեր» Ասոցացիա ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 02202656/ վերաբերյալ կայացված թիվ 2812/6-Ա, «Կարեն Ավետիսյան» ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 02243985/ վերաբերյալ կայացված թիվ 2811/6-Ա, «Գիծ և Գույն» Գեղարվեստի Ստուդիա ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 02243599/ վերաբերյալ կայացված թիվ 2810/6-Ա, «Մարս Պրինտ» ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 02240944/ վերաբերյալ կայցված թիվ 2809/6-Ա, «Վահագամ» ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 02240875/ վերաբերյալ կայցված թիվ 2808/6-Ա, «Չարբախ» համատիրության /ՀՎՀՀ 02239722/ վերաբերյալ կայցված թիվ 2807/6-Ա, «Ռիմ Ընդ Ար» ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 02237538/ վերաբերյալ կայցված թիվ 2806/6-Ա, «Հայկ և Տաթևիկ» ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 02235455/ վերաբերյալ կայցված թիվ 2805/6-Ա, «Նունուշ» ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 02229213/ վերաբերյալ կայցված թիվ 2804/6-Ա, «Պոլո» ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 02228056/ վերաբերյալ կայցված թիվ 2803/6-Ա, «Արա-92» ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 02220312/ վերաբերյալ կայցված թիվ 2802/6-Ա, «Գ․ Նազարյան և Ընկերներ» ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 02212065/ վերաբերյալ կայցված թիվ 2801/6-Ա, «Մուշ» Ա/Կ-ի /ՀՎՀՀ 02207444/ վերաբերյալ կայցված թիվ 2800/6-Ա, «Նիգմա Գրուպ» ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 02206409/ վերաբերյալ կայցված թիվ 2799/6-Ա դրոշմանիշային վճարի գծով պարտավորությունները գանձելու մասին որոշումները

07.10.2021

Տիպ` Հարկ վճարողներին էլեկտրոնային ծանուցումներ
Հայտատու` ՊԵԿ
ՀՀ հարկային օրենսգրքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 66-րդ կետ

07.10.2021թ-ին <<Գագիկ Բարսեղյան և որդիներ>> ՍՊԸ- /ՀՎՀՀ 02235902/ վերաբերյալ կայացված թիվ 2813/6-Ա, «Ինդտեր» Ասոցացիա ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 02202656/ վերաբերյալ կայացված թիվ 2812/6-Ա, «Կարեն Ավետիսյան» ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 02243985/ վերաբերյալ կայացված թիվ 2811/6-Ա, «Գիծ և Գույն» Գեղարվեստի Ստուդիա ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 02243599/ վերաբերյալ կայացված թիվ 2810/6-Ա, «Մարս Պրինտ» ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 02240944/ վերաբերյալ կայցված թիվ 2809/6-Ա, «Վահագամ» ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 02240875/ վերաբերյալ կայցված թիվ 2808/6-Ա, «Չարբախ» համատիրության /ՀՎՀՀ 02239722/ վերաբերյալ կայցված թիվ 2807/6-Ա, «Ռիմ Ընդ Ար» ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 02237538/ վերաբերյալ կայցված թիվ 2806/6-Ա, «Հայկ և Տաթևիկ» ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 02235455/ վերաբերյալ կայցված թիվ 2805/6-Ա, «Նունուշ» ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 02229213/ վերաբերյալ կայցված թիվ 2804/6-Ա, «Պոլո» ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 02228056/ վերաբերյալ կայցված թիվ 2803/6-Ա, «Արա-92» ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 02220312/ վերաբերյալ կայցված թիվ 2802/6-Ա, «Գ․ Նազարյան և Ընկերներ» ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 02212065/ վերաբերյալ կայցված թիվ 2801/6-Ա, «Մուշ» Ա/Կ-ի /ՀՎՀՀ 02207444/ վերաբերյալ կայցված թիվ 2800/6-Ա, «Նիգմա Գրուպ» ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ 02206409/ վերաբերյալ կայցված թիվ 2799/6-Ա դրոշմանիշային վճարի գծով պարտավորությունները գանձելու մասին որոշումները

Հասցե` ք. Երևան Սասունցի Դավթի 87Ա

Հեռ..` 011-54-91-91/91-95/

Էլ. փոստ`