Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության կողմից ՀՀ ՏԿՆ-ՇՀԱՊՁԲ-11/1 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն

17.01.2013

Տիպ` Գնումների բազային միավորի գերազանցումով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություններ
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մաս

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության կողմից ՀՀ ՏԿՆ-ՇՀԱՊՁԲ-11/1 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն, որը հրապարակվում է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն

Հասցե` ք. Երևան, Հանրապետության Հրապարակ,Կառավարական Տուն 2

Հեռ..` +374 10 511354

Էլ. փոստ`