Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

ԱՍԹՎԾԻԳ-ՇՀԱՊՁԲ-13/7 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն

09.04.2013

Տիպ` Գնումների բազային միավորի գերազանցումով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություններ
Հայտատու` ՀՀ ՏԿՆ ՋՏՊԿ «Արփա-Սևան» թունելի վերականգնման» ԾԻԳ ՊՀ
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մաս

Ավտոմեքենայի ձեռքբերման նպատակով ԱՍԹՎԾԻԳ-ՇՀԱՊՁԲ-13/7 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, Արմենակյան 125

Հեռ..` +374 10 651116

Էլ. փոստ`