Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

ՀՀ տարածքայն կառավարման և զարգացման նախարարության կարիքների համար ՀՀ-ՏԿԶՆ-ՇՀԱՊՁԲ-15/8-17-12 ծածկագրով ապրանքների գնում կատարելու ընթացակարգի հրավեր

24.03.2017

Տիպ` Շրջանակային համաձայնագրով գնում կատարելու համար մասնակիցներ ներգրավելու մասին հայտարարություն և հրավեր
Հայտատու` ՀՀ տարածքային կառավարման եվ զարգացման նախարարություն
ՀՀ Կառավարության 2013թ թիվ 1370-Ն որոշում

ՀՀ տարածքայն կառավարման և զարգացման նախարարության կարիքների համար ՀՀ-ՏԿԶՆ-ՇՀԱՊՁԲ-15/8-17-12 ծածկագրով ապրանքների գնում

Հասցե` ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3

Հեռ..` +374 10. 511-351

Վեբ կայք` www.mta.gov.am

Էլ. փոստ`