Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Պաշտպանության նախարարության քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար մրցույթների անցկացումը ժամանակավորապես դադարեցնելու մասին

28.09.2020

Տիպ` Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոններ
Հայտատու` Պաշտպանության նախարարություն
<<Քաղաքագիական ծառայության մասին>> օրէնքի 10-րդ հոդված 3-րդ մաս

ՀՀ կառավարության 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի «Հայաստանի Հանրապե-տությունում ռազմական դրություն հայտարարելու մասին» N1586-Ն որոշմամբ պայմա-նավորված՝
1. Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ 27.08.2020թ. և 07.09.2020թ. հայտարարված մրցույթների անցկացումը ժամանակավորապես դադարեց-վում է:
Մրցույթների անցկացման նոր ժամկետների վերաբերյալ կհրապարակվի լրացուցիչ հայտա¬րարություն: Մրցույթների անցկացման համար նոր դիմումներ չեն ընդունվելու:
2. Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ 24.09.2020թ. և 28.09.2020թ. հայտարարված մրցույթների անցկացման համար դիմումների ընդունումը ժամանակավորապես դադարեցվում է:
Մրցույթների անցկացման համար դիմումների ընդունման, ինչպես նաև անցկացման նոր ժամկետների վերաբերյալ կհրապարակվի լրացուցիչ հայտա¬րարություն:

28.09.2020թ.

Հասցե` ք. Երեւան, Բագրեւանդի 5

Հեռ..` 010-29-44-28

Էլ. փոստ`